הודעות כלליות
לוז ליום הזכרון לשואה ולגבורה - יום ראשון 23 אפריל 2017

8:30-9:30 שעת חינוך
9:30-10:10 טקס
10:10-10:30 הפסקה
המשך לימודים - לפי עדכון המערכת. נא להגיע עם חולצות לבנות.

 
 מערכת שעות - תשע"ו
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים    
מעודכן ל: 23.04.2017, שעה: 21:13, מסך: A1513