קרית החינוך השש שנתית ע"ש חיים בר לב , מקיף ח'
 קישורים שימושיים
 הודעות צוות מקצועי
 הודעות מועצת התלמידים
 הודעות ועד הורים
 
   
     
נסיון